E-R 10-17.30
   L 10 -14
* suvel laup�eviti suletud
AIP sisekorraeeskiri

                                                                                   KINNITATUD

                                                            Käina Vallavalitsuse määrusega nr 43

                                                            10.oktoober 2012 

                                 

KÄINA RAAMATUKOGU AVALIKU 

INTERNETIPUNKTI SISEKORRAEESKIRI

 

Käina Raamatukogu avalik internetipunkt (edaspidi AIP) asub Käina alevikus Hiiu mnt 28, AIP loomisel oli peamiseks toetajaks Hansapank.

 

AIP arvutite kasutamist reguleerib käesolev sisekorraeeskiri.

 

AIP teenustest on tasuline väljatrükk printeril 0,13 € leht.

 

AIP lahtiolekuajad:

Käina Raamatukogu AIP  on avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel

E-R   10.00 – 17.30

L       10.00 – 14.00

 

AIP  kasutusõiguse saamise kord :

Arvutite kasutusõigus antakse kõigile soovijaile,

* kellel on eelnev arvuti kasutamise kogemus

* kes on tutvunud Käina Raamatukogu AIP sisekorraeeskirjaga

 

Eelregistreerimine:

Arvuti kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni 3 päeva,

kaheks tunniks korraga. Eelregistreerimine toimub Käina Raamatukogus kohapeal, telefoni teel 463 6231 või e-posti teel info@kainaraamatukogu.ee

 

Arvutite kasutamise kord:

* Arvutite ja interneti kasutamine on tasuta.

* Enne arvuti kasutamist kirjutab AIP külastaja vastavasse päevikusse oma nime, vanuse ja arvuti kasutamise alguse kellaaja.

* Arvuti kasutamise järgselt kirjutab AIP külastaja vastavasse päevikusse töölõpu kellaaja ja allkirja, et on järgitud AIP sisekorraeeskirjas kehtestatud nõudeid.

* Erikokkuleppeta kasutab arvutit üks inimene korraga.

* Arvuti kasutamise aeg ühele inimesele on kuni 30 minutit korraga.   

* Päevas võib AIPi  külastada 2 korda, arvuti  kasutusaeg kokku      

 1 tund  päevas, va eelregistreerimisel.

* Eelregistreeritud arvuti kasutamise aega, so pikemaks ajaks kui 30 minutit, saab üks inimene kasutada kuni kaks korda nädalas.

* Enne printimise alustamist informeerida sellest raamatukogu töötajat.

 

 AIP külastajal on keelatud : 

* AIP töökohal  süüa, juua, määrida  ja lõhkuda inventari ning  häirida  teisi AIP ja raamatukogu  külastajaid 

* omavoliline programmide installeerimine arvutisse 

* algkäivituse tegemine (RESTART nupu kasutamine)

*  välise andmekandja kasutamine arvutis                                         

* arvutis mängimine

 

AIP külastaja peab tõrkest arvuti või programmi töös informeerima

koheselt raamatukogu töötajat.

 

Eeskirjade rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP teenuseid kahe nädala kuni kuue kuu jooksul. Korduvatel eeskirjade eiramisel rakendatakse piiramatu ajaga keeldu.

 

Ruumi ja inventari rikkumisel on AIP külastaja kohustatud  hüvitama tema süül tekitatud kahju.

 

Konkreetsed sanktsioonid kehtestab Käina Raamatukogu juhataja.

 

Käina Raamatukogul on õigus teha vallavalitsusele ettepanek sisekorraeeskirja muutmiseks.